Wyspart - aktualno¶ci aktualno¶ci
Etiopia
Wyspart - polski Wyspart - wybуr jezyka/language choice Wyspart - english Wyspart
EtiopiaEtiopiaEtiopiaEtiopiaEtiopiaEtiopiaEtiopiaEtiopiaEtiopiaEtiopia

Etiopia, zwana dawniej AbisyniÄ…, budzi różne skojarzenia. Wielu kojarzy siÄ™ z gÅ‚odnymi dziećmi, biedÄ…, feudalnymi rzÄ…dami ostatniego cesarza Hajle Sellasje, z wojnÄ… domowÄ… czy suszÄ… i klÄ™skami nieurodzaju. Nie jest to prawdziwy obraz tego kraju. Etiopia jest krajem o historii i kulturze równie bogatej jak starożytny Egipt, peÅ‚nej tajemnic i piÄ™knych legend, wspaniaÅ‚ych zabytków i egzotycznych plemion. Historia rodu cesarskiego bierze swój poczÄ…tek w czasach biblijnych Starego Testamentu, a zwiedzajÄ…c póÅ‚noc tego ogromnego kraju wszÄ™dzie spotykamy Å›lady dawnej historii. Etiopia to także ojczyzna pramatki ludzkoÅ›ci Lucy, tam znajduje siÄ™ legendarna Arka Przymierza, stamtÄ…d wywodzi siÄ™ najlepsza na Å›wiecie kawa Arabica. Kraj ten w caÅ‚oÅ›ci nigdy nie zostaÅ‚ podbity przez żadnego najeźdźcÄ™ czy kolonizatora, czÄ™sto zwany jest wyspÄ… czarnego chrzeÅ›cijaÅ„stwa w morzu islamu. PóÅ‚nocna Etiopia to także piÄ™kne krajobrazy surowych gór Siemen i najbardziej niegoÅ›cinnego lÄ…du na Ziemi - Depresji Danakilskiej z czynnymi wulkanami, a poÅ‚udnie to ogromna mnogość plemion afrykaÅ„skich, żyjÄ…cych jak przed wiekami.Oferta Etiopia

Lista programуw wyjazdowych: