O fundacji

Fundacja WyspArt - O fundacji

Fundacja powstała w 2006 roku – jako grupa nieformalna prowadziła działalność przy ulicy Krowoderskiej w Krakowie, w kamienicy, gdzie w swojej ostatniej krakowskiej „szafirowej” pracowni tworzył Stanisław Wyspiański.

Od 2007 roku działa oficjalnie jako organizacja pozarządowa, realizując cele statutowe. Założycielką i prezeską Fundacji WyspArt jest Magdalena Zarychta, która wraz z grupą pasjonatów realizuje projekty i pomysły artystyczno-edukacyjne.

Misją fundacji jest pomoc w wydobyciu twórczego potencjału każdego z nas.

Fundacja WyspArt tworzy rozpoznawalne miejsce na mapie Krakowa. Jest to miejsce indywidualnego rozwoju człowieka jako artysty i jako odbiorcy sztuki.

Kreatywne podejście do wszystkich dziedzin życia przynosi zaskakujące efekty i nowe rozwiązania. Fundacja zajmuje się edukacją społeczeństwa poprzez propagowanie sztuki i zwiększanie wrażliwości na artystyczne formy przekazu, kształtowaniem gustów artystycznych społeczeństwa, w szczególności młodego pokolenia, oraz propagowaniem i wykorzystywaniem sztuki jako sposobu rozwoju osobistego, głównie w odniesieniu do grup pokrzywdzonych społecznie.

Fundacja zajmuje się animacją kultury, promocją twórczości artystycznej oraz edukacją plastyczną, a w szczególności sztuką użytkową, designem, rękodziełem i organizacją warsztatów artystycznych.

Poszukujemy twórczych rozwiązań w zakresie ceramiki i szkła, budujemy relacje między twórcami oraz opowiadamy o architekturze naturalnej i chronimy krajobraz kulturowy. Promujemy zdolnych artystów, wspieramy potencjał twórczy i rozwijamy przez kontakt ze sztuką każdą osobę, która tego potrzebuje.

Realizujemy zaangażowane społecznie projekty, współpracując z lokalną społecznością. Fundacja powstała w wyniku realizacji marzeń o edukacji poprzez sztukę, rozwijaniu umiejętności plastycznych i manualnych, poszerzaniu wyobraźni oraz z naturalnej potrzeby realizowania własnych pasji.

Celem Fundacji WyspArt jest także wspieranie eksportu polskiego wzornictwa – rozwijanie narzędzi promocji zagranicznej polskiego szkła artystycznego i użytkowego w celu skutecznego zaistnienia na rynkach zewnętrznych.

Prezentacja polskiej sztuki wzorniczej przyczynia się do nawiązania kontaktów branżowych (galerie, muzea, uczelnie, krytycy sztuki, marszandzi), które pozwalają na włączenie się do sytemu promocji polskiego szkła na rynkach zewnętrznych.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez bezpośrednie prowadzanie inicjowanych przez siebie przedsięwzięć lub w formach pośrednich – poprzez udzielanie pomocy organizacyjnej lub finansowej instytucjom, organizacjom, osobom fizycznym prowadzącym działania na rzecz celów określonych w Statucie.

Działamy w następujących obszarach:

  • integracja środowisk
  • arteterapia
  • edukacja do sztuki i poprzez sztukę
  • wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych poprzez działania społeczno-artystyczne
  • promocja twórczości artystycznej w tym polskiego wzornictwa.

 

LUDZIE

Magdalena Zarychta – absolwentka Wydziału Ceramiki i Szkła ASP we Wrocławiu. Stypendystka Akademii Sztuk Pięknych Bezalel w Jerozolimie (Izrael). Studia doktoranckie na UJ Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, kierunek zarządzanie kulturą. Studia podyplomowe na UŚ Zarządzanie NGO w UE. Założycielka Fundacji WyspArt. Animatorka kultury, kierowniczka wielu projektów artystycznych i edukacyjnych. Ekspertka rządowego programu FIO i ASOS.

Anna Miodyńska współpracuje z Fundacją WyspArt od pierwszej edycji Krakowskiego Inkubatora Kultury, czyli od 2013 roku. Prowadzi szkolenia i konsultacje dla uczestniczek i uczestników tego projektu. Towarzyszy im od napisanie planu działań po ewaluację przeprowadzonego zadania. Jest przyrodniczką i edukatorką. Absolwentką szkół trenerskich i studiów podyplomowych w zakresie pracy z grupami. We współpracy z organizacjami, instytucjami i jednostkami samorządu terytorialnego prowadzi działania rozwijające partycypację mieszkańców w rozwoju kultury lokalnej. Zajmuje się także badaniem potrzeb kulturowych społeczności skupionych wokół organizacji i instytucji kultury oraz wsparciem merytorycznym dla nich, w zakresie planowania strategicznego, budowania partnerstw oraz rzecznictwa. Lubi długie spacery z "wypożyczonym" psem po swojej dzielnicy - Nowej Hucie.
 
Agata Widomska – ukończyła edukację artystyczną w zakresie sztuk plastycznych na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Narodowej w Krakowie. Pracę dyplomową w zakresie rzeźby wykonała w pracowni prof. Małgorzaty Olkuskiej. W Pracowni Artystycznej Mali Twórcy prowadziła warsztaty z ceramiki i innych technik plastycznych. W latach 2013/2014 prowadziła zajęcia plastyczne dla dzieci z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. W 2015 roku poprowadziła warsztaty w ramach Uniwersytetu Dzieci. Brała udział w wielu projektach Fundacji, gdzie prowadziła zajęcia plastyczne. Interesuje ją, co dzieje się na pograniczu różnych dziedzin sztuki. Jak poprzez rozmaite działania plastyczne rozbudzać ciekawość świata i poszerzać horyzonty i tym samym sprawiać, że otaczająca nas rzeczywistość staje się bogatsza.

Do pobrania

Podziel się:

Zajrzyj również na strony naszych projektów

Polish Modern Glass ArtZielony Dom