O fundacji

Fundacja WyspArt - O fundacji

Fundacja powstała w 2006 roku – jako grupa nieformalna prowadziła działalność przy ulicy Krowoderskiej w Krakowie, w kamienicy, gdzie, w swojej ostatniej, krakowskiej „szafirowej” pracowni tworzył Stanisław Wyspiański.

Od 2007 roku działa oficjalnie jako organizacja pozarządowa realizując cele statutowe.

Misją fundacji jest pomoc w wydobyciu twórczego potencjału każdego z nas.

Kreatywne podejście do wszystkich dziedzin życia przynosi zaskakujące efekty i nowe rozwiązania. Zajmuje się edukacją społeczeństwa poprzez propagowanie sztuki i zwiększanie wrażliwości na artystyczne formy przekazu, kształtowaniem gustów artystycznych społeczeństwa, w szczególności młodego pokolenia oraz propagowaniem i wykorzystywaniem sztuki jako sposobu rozwoju osobistego, głównie w odniesieniu do grup pokrzywdzonych społecznie.

Zajmuje się animacją kultury, promocją twórczości artystycznej oraz edukacją plastyczną, a w szczególności sztuką użytkową, designem, rękodziełem i organizacją warsztatów artystycznych.

Realizuje zaangażowane społecznie projekty współpracując z lokalną społecznością. Powstała w wyniku realizacji marzeń o edukacji poprzez sztukę, rozwijaniu umiejętności plastycznych i manualnych, poszerzaniu wyobraźni oraz z naturalnej potrzeby realizowania własnych pasji.

Celem Fundacja WyspArt jest także wspieranie eksportu polskiego wzornictwa – rozwijanie narzędzi promocji zagranicznej polskiego szkła artystycznego i użytkowego w celu skutecznego zaistnienia na rynkach zewnętrznych.

Prezentacja polskiej sztuki wzorniczej przyczynia się do nawiązania kontaktów branżowych (galerie, muzea, uczelnie, krytycy sztuki, marszandzi), które pozwalają na włączenie się do sytemu promocji polskiego szkła na rynkach zewnętrznych.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez bezpośrednie prowadzanie inicjowanych przez siebie przedsięwzięć lub w formach pośrednich – poprzez udzielanie pomocy organizacyjnej lub finansowej instytucjom, organizacjom, osobom fizycznym prowadzącym działania na rzecz celów określonych w Statucie.

Działamy w następujących obszarach:

  • integracja środowisk
  • arteterapia
  • edukacja do sztuki i poprzez sztukę
  • wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych poprzez działania społeczno-artystyczne
  • promocja twórczości artystycznej w tym polskiego wzornictwa.

Do pobrania

Podziel się:

Zajrzyj również na strony naszych projektów

Polish Modern Glass ArtZielony Dom