Dotacje

Fundacja WyspArt - Dotacje

Fundacja WyspArt realizuje projekt pt.:

„Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego Fundacji WyspArt” w latach 2022–2024. Dotacja w kwocie 420 000,00 zł została przyznana w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO.

Dzięki realizacji projektu nastąpi:

  • wzrost zaangażowania obywateli i organizacji obywatelskich w życie publiczne poprzez codzienną i stabilną (zatrudnienie i przeszkolenie kadry, pozyskanie i przeszkolenie wolontariuszy) realizację działań misyjnych skierowanych do naszych odbiorców.
  • wzmocnienie Fundacji WyspArt w wymiarze strategicznym – zostanie opracowana strategia rozwoju FW zawierająca plany promocji, foundrisingowy, marketigowy. Zostanie uruchomiona odpłatna działalność statutowa, która pozwoli na finansowanie i zapewnienie ciągłości działań statutowych. Powstanie wielofunkcyjna strona internetowa pozwalająca na promocję i budowę wizerunku fundacji.
  • poprawa stabilności finansowej – poprzez zakupy sprzętu i narzędzi zostaniemy wzmocnieni instytucjonalnie i gotowi na nieprzerwaną realizacje celów statutowych.

 

Podziel się:

Zajrzyj również na strony naszych projektów

Polish Modern Glass ArtZielony Dom