Aktualności

Fundacja WyspArt - Zakończenie projektu KIK czyli Krakowski Inkubator Kultury II

2016-12-23

Zakończenie projektu KIK czyli Krakowski Inkubator Kultury II

Zakończyliśmy projekt KIK CZYLI KRAKOWSKI INKUBATOR KULTURY II skierowany do mieszkańców powiatu krakowskiego, gmin wiejskich i wiejsko- miejskich. Jego celem było wzmocnienie pozycji i wzrost skuteczności działania lokalnych liderów i animatorów,
podejmujących działania na rzecz swoich społeczności. Przedstawiamy wybrane inicjatywy, których realizacja rozpoczęła się po zakończeniu bloku szkoleniowego.

2015-logo-fio-v1.jpg

Projekt współfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich


Nasza kawiarenka- międzypokoleniowe miejsce spotkań w Słomnikach

Projekt polegał na zaktywizowaniu seniorów i ich rodzin poprzez stworzenie w budynku należącym do zasobów gminy Słomniki przestrzeni, która stała się miejscem spotkań, rozwoju i realizacji zainteresowań. Dzięki „Kawiarence” wzrosła jakość życia starszych mieszkańców, rozwinęły się nowe inicjatywy obywatelskie oraz wzmocnione zostały więzi między mieszkańcami naszego miasta, zwłaszcza międzypokoleniowe.


https://web.facebook.com/Kawiarenka-mi%C4%99dzypokoleniowa-w-S%C5%82omnikach-1558278867800510/?_rdr

Dary jesieni -Święto ziemniaka

W ramach zdania zaplanowane było zorganizowanie festynu ludowego nawiązującego do tradycji podkrakowskiej wsi Branice.
Nawiązał do tradycji związanych z okresem zakończenia zbiorów, obfitować w lokalne zwyczaje (występy grup śpiewaczych z Branic oraz pobliskich wsi prezentujących miejscowe przyśpiewki oraz wszystkich chętnych do występu – od najmłodszego do najstarszego), byłb też okazją do integracji mieszkańców i wspólnego spędzenia czasu osób z różnych grup pokoleniowych.

https://www.facebook.com/Zesp%C3%B3%C5%82-Nutki-290163951373239/?ref=page_internal

Dwa uroczyste wieczory

Projekt zakładał zorganizowanie dwóch wieczorów dla seniorów z Kościelnik, z udziałem zespołów i gości z zaprzyjaźnionych kół emerytów oraz klubów. Jego celem była integracja starszych osób z lokalnej społeczności.

Pierwsze spotkanie odbyło się w październiku pod tytułem “ Jesienne Dni Seniora”. Drugą część spotkania stanowił wieczór poezji Eugeniusza Gierasa nieżyjącego poety z Kościelnik.
W programie znalazła się poezja i pieśni patriotyczne, w wykonaniu rekrutujących się z uczestników spotkania zespołów. Obie imprezy odbyły się u Partnera zadania w Klubie Pod Kasztanami.

https://www.facebook.com/Ko%C5%82o-Emeryt%C3%B3w-i-Rencist%C3%B3w-w-Ko%C%9Bcielnikach-1053423088074544/?fref=ts

JĘDRZEJKI W „JĘDRUSIU”

Wspólnie z rodzicami spotykającymi się w ramach Nowohuckiej Bazy Rodzinnej – Klubu Rodzica działającym przy Klubie Jędruś Ośrodka Kultury Kraków Nowa Huta – zorganizowaliśmy zabawę andrzejkową pod nazwą „Jędrzejki”. Zabawa połączona była z koncertem zespołu (Legend of Kazimierz) oraz warsztatami muzycznymi dla dzieci. Nawiązaliśmy do tradycji Andrzejek i umożliwiliśmy dzieciom zabawę związaną z obchodzeniem tego święta blisko domu. Prócz koncertu i warsztatów muzycznych odbyły się również zabawy, wróżby andrzejkowe i poczęstunek. Rodzice i dzieci mieli możliwość zintegrować się z sąsiadami i wspólnie z nimi spędzić ten wieczór.

https://web.facebook.com/events/646455115479787/permalink/646460382145927/

Podziel się:

Zajrzyj również na strony naszych projektów

Polish Modern Glass ArtZielony Dom