Wyspart - aktualności aktualności
aktualności
Wyspart - polski Wyspart - wybór jezyka/language choice Wyspart - english Wyspart
kik-trwa-ocena-projektow
KIK CZYLI MOJE MIEJSCE- MIESZKAM, DBAM, TWORZĘ
(dodano 15 lutego 2016)

 Przedstawiamy niektóre projekty starające się o dofinansowanie w ramach KIK-u. Oto projekt pt.:

„Moje Miejsce – mieszkam, dbam, tworzę”.

Projekt powstały z myślą o przystosowaniu strefy komunikacyjnej do specyficznych potrzeb młodzieży niewidomej i słabowidzącej zamieszkującej internat SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie.
Celem zadania jest podniesienie jakości życia młodzieży gimnazjalnej z dysfunkcją wzroku, podniesie samooceny oraz poczucia własnej wartości i sprawstwa poprzez zagospodarowanie przestrzeni zgodnie z potrzebami i sposobem funkcjonowania osób niewidomych i słabowidzących, a także poprzez  współtworzenie elementów dekoracji i punktów orientacyjnych. W ramach projektu młodzież będzie uczestniczyła w warsztatach fotograficznych w plenerze, prowadzonych przez profesjonalistę fotografika, dzięki czemu wychowankowie nauczą się współpracy i współdziałania. Zdjęcia portretowe wykonane przez młodzież posłużą jako element dekoracyjny pomieszczeń komunikacyjnych. Pod okiem koordynatorów projektu uczestnicy warsztatów odmalują drewniane ramki na zdjęcia.
Kolejnym działaniem będzie zorganizowanie warsztatów plastycznych z udziałem artysty-plastyka, podczas których młodzież samodzielnie stworzy obraz malowany palcami. Dzieło zawiśnie w ciągu komunikacyjnym internatu i  będzie spełniało funkcję orientacyjną dla młodzieży niewidomej
i słabowidzącej. Młodzież otworzy się na sztukę, będzie miała również okazję do tworzenia pozytywnych relacji we własnym gronie rówieśniczym.
W ramach zajęć technicznych chłopcy wraz z wychowawcami nauczą się sposobu renowacji starych elementów drewnianych – odbojników, stoika na telefon, które po odświeżeniu i odmalowaniu będą również stanowiły pomoc w orientacji przestrzennej wychowanków. Na zajęciach powstanie również płaskorzeźba- drzewo dekoracyjne, wykonane z naturalnych, ekologicznych materiałów drewnianych. Znajdzie ono miejsce również w ciągu komunikacyjnym i będzie spełniało funkcję zarówno dekoracyjną jak i orientacyjną dla osób z dysfunkcją wzroku.
Zakończeniem działań będzie całościowe odnowienie i modyfikacja strefy komunikacyjnej, z której korzystają niewidomi i słabowidzący wychowankowie internatu. Uroczyste odsłonięcie połączone z wernisażem zdjęć wykonanych przez wychowanków planowane jest na druga połowę września 2016 roku, podczas którego zostaną wręczone dyplomy za zaangażowanie, samodzielną pracę, aranżację i współtworzenie najbliższego otoczenia.
    
 kik.jpg    
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

mkidn-01-cmyk2.jpg
Partnerzy i patroni medialni projektu:

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"
Platforma Kultury portal Narodowego Centrum Kultury
Dziennik Polski
Radio RMF Classic
Magazyn studencki MANKO
Młodzieżowy Dom Kultury