Wyspart - aktualności aktualności
O nas
Wyspart - polski Wyspart - wybór jezyka/language choice Wyspart - english Wyspart
Fundacja WyspArtFundacja WyspArtFundacja WyspArtFundacja WyspArtFundacja WyspArtFundacja WyspArtFundacja WyspArtFundacja WyspArtFundacja WyspArt

Fundacja WyspArt

MISJĄ FUNDACJI WYSPART JEST POMOC W WYDOBYCIU TWÓRCZEGO POTENCJAŁU KAŻDEGO Z NAS. KREATYWNE PODEJŚCIE DO WSZYSTKICH DZIEDZIN ŻYCIA PRZYNOSI ZASKAKUJĄCE EFEKTY I NOWE ROZWIĄZANIA.

 

Fundacja WyspArt zajmuje się  edukacją społeczeństwa poprzez propagowanie sztuki i zwiększanie wrażliwości społeczeństwa na artystyczne formy przekazu. Do jej celów należy rozwój sztuki oraz szeroko rozumianej kultury, w tym wspieranie tradycyjnych form kultury i sztuki jak i nowych trendów kulturowych. Fundacji zależy na kształtowaniu gustów artystycznych społeczeństwa, w tym w szczególności młodego pokolenia oraz propagowaniu i wykorzystywaniu sztuki jako sposobu rozwoju osobistego.
Zajmujemy się animacją kultury i realizujemy zaangażowane społecznie projekty współpracując z lokalną społecznością.

Fundacja WyspArt zajmuje się promocją twórczości artystycznej oraz edukacją plastyczną, a w szczególności sztuką użytkową, designem, rękodziełem i organizacją warsztatów artystycznych.

Powstała w wyniku realizacji marzeń o edukacji poprzez sztukę, rozwijaniu umiejętności plastycznych i manualnych, poszerzaniu wyobraźni dzieci, młodzieży i dorosłych oraz z naturalnej potrzeby realizowania własnych pasji.
Naszym celem jest dążenie do znalezienia na rynku miejsca dla dzieła sztuki oraz wykształcenie w społeczeństwie umiejętności odbioru sztuki współczesnej.
Głównym założeniem Fundacji WyspArt jest umożliwienie poznania różnych dziedzin sztuki poprzez naukę praktycznych umiejętności w atmosferze zabawy i przyjemności oraz danie możliwości wyrażania własnej ekspresji twórczej.

W 2012 roku Fundacja zainicjowała powstanie CENTRUM AFRYKAŃSKIEGO, nowego miejsca w Krakowie gdzie Afrykańczycy i pasjonaci Afryki będą przybliżać jej różnorodną kulturę.

HistoriaHistoriaHistoriaHistoriaHistoriaHistoriaHistoriaHistoriaHistoriaHistoriaHistoria

Fundacja WyspArt powstała w 2006 roku; najpierw jako grupa nieformalna prowadziła działalność przy ulicy Krowoderskiej, w kamienicy gdzie, w swojej ostatniej, krakowskiej, "szafirowej" pracowni tworzył Stanisław Wyspiański. Od 2007 roku działa oficjalnie jako organizacja pozarządowa realizując swoje cele statutowe.

więcej