Wyspart - aktualno¶ci aktualno¶ci
aktualno¶ci
Wyspart - polski Wyspart - wybуr jezyka/language choice Wyspart - english Wyspart
zielony-dom-czyli-architektura-na-ludowo
ZIELONY DOM CZYLI ARCHITEKTURA NA LUDOWO
(dodano 31 maja 2019)

ZIELONY DOM czyli architektura na ludowo to projekt skierowany do dzieci i mÅ‚odzieży z gminy Wielka WieÅ›. W trakcie wykÅ‚adów, prezentacji oraz warsztatów beneficjenci zdobÄ™dÄ… wiedzÄ™ na temat tradycyjnej ludowej architektury oraz malarstwa Å›ciennego swojego regionu. Uczestnicy zadania po poznaniu podstawowych zagadnieÅ„ bÄ™dÄ… projektować, rysować wspóÅ‚czesne obiekty z
wykorzystaniem ludowych wzorców, materiaÅ‚ów, kolorystyki. Na bazie rysunków zbudujÄ… makiety swoich domów z papieru, drewna, gliny. OdbÄ™dÄ… siÄ™ także zajÄ™cia w terenie- realizacja wspólnie zaprojektowanego malarstwa Å›ciennego w/na domku z gliny, który zostaÅ‚ wybudowany w PrÄ…dniku Korzkiewskim. TrwaÅ‚ym rezultatem projektu bÄ™dzie dokumentacja fotograficzna ludowej architektury na stronie internetowej oraz zrealizowane malarstwo Å›cienne.


Dofinansowano ze Å›rodków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu EtnoPolska 2019.


Partnerzy:

 

Gmina Wielka WieÅ›

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi

Szkoła Podstawowa im. ks. S. Konarskiego w Wielkiej Wsi

Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej Wsi

Wiadomości Wielkiej Wsi