Aktualności

Fundacja WyspArt - KIK czyli okulickie centrum kultury i informacji

2016-02-27

KIK czyli okulickie centrum kultury i informacji

Przedstawiamy niektóre projekty starające się o dofinansowanie w ramach KIK-u.


OKULICKIE CENTRUM KULTURY I INFORMACJI

Zadanie będzie polegało na utworzeniu od podstaw ośrodka kulturalno-informacyjnego, inicjującego wydarzenia kulturalne w pozbawionym ich rejonie oraz integrującego lokalną społeczność w przedsięwzięciach na rzecz pozytywnych zmian. Działalność nowego ośrodka zostanie zainaugurowana poprzez montaż witryny informacyjnej, aktywację internetowej strony, edycję siedmiu informatorów tematycznych oraz organizację cyklu warsztatów i konkursów nawiązujących do problematyki społeczno-kulturalnej.
Projektowane Okulickie Centrum Kultury i Informacji wspomagać będzie Bieńczyce - najgęściej
zaludnioną dzielnicę Krakowa – ze szczególnym uwzględnieniem wspólnot mieszkaniowych przy ulicy Okulickiego w pobliżu Szpitala im. L.Rydygiera (rejonu najbardziej zwartej i intensywnej zabudowy, w którym liczba mieszkańców przekracza 1000 osób na hektar).
Nasz projekt wpisuje się w aktualne zamierzenia władz miasta, które w sporządzanym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Bieńczyce-Szpital podkreśliły konieczność podjęcia działań rehabilitacyjnych i rewitalizacyjnych tego obszaru. W wyniku nieprawidłowej zabudowy tej części dzielnicy mieszkańcy nowo powstałej zabudowy zostali pozbawieni możliwości realizacji przedsięwzięć prorozwojowych. Utworzenie w tym miejscu lokalnego ośrodka kulturalnego będzie więc stanowić istotne wsparcie podjętych przez samorząd terytorialny i lokalną społeczność prób naprawczych.

kik.jpg
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

mkidn-01-cmyk2.jpg

Partnerzy i patroni medialni projektu:

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"
Platforma Kultury portal Narodowego Centrum Kultury
Dziennik Polski
Radio RMF Classic
Magazyn studencki MANKO
Młodzieżowy Dom Kultury


Podziel się:

Zajrzyj również na strony naszych projektów

Polish Modern Glass ArtZielony Dom