Aktualności

Fundacja WyspArt - Rozwój instytucjonalny fundacji

2022-08-16

Rozwój instytucjonalny fundacji

Fundacja WyspArt realizuje projekt pt.:

„Wsparcie działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego Fundacji WyspArt” w latach 2022-2024. Dotacja w kwocie 420 000,00 zł została przyznana w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018- 2030 PROO

Dzięki realizacji projektu nastąpi:

  • wzrost zaangażowania obywateli i organizacji obywatelskich w życie publiczne poprzez codzienną i stabilną (zatrudnienie i przeszkolenie kadry, pozyskanie i przeszkolenie wolontariuszy) realizację działań misyjnych skierowanych do naszych odbiorców.
  • wzmocnienie FW w wymiarze strategicznym- zostanie opracowana strategia rozwoju FW zawierająca strategie promocji, foundrisingową, plan marketigowy. Zostanie uruchomiona odpłatna działalność statutowa, która pozwoli na finansowanie i zapewnienie ciągłości działań statutowych. Powstanie wielofunkcyjna strona internetowa pozwalająca na promocję i budowę wizerunku FW.
  • poprawa stabilności finansowej – poprzez zakupy sprzętu i narzędzi zostaniemy wzmocnieni instytucjonalnie i gotowi na nieprzerwaną realizacje celów statutowych.

Zatrudnienie osoby odpowiedzialnej za promocje pozwoli na wdrożenie opracowanych dokumentów strategicznych, które po zakończeniu wsparcia pozwolą na niezależne funkcjonowanie. Poza dotacjami, zyskamy nowe źródła finansowania min. z prowadzenia działalności odpłatnej.

 

znaki-strona-www-4.png 

proo-zestawienie-1-plik-edytowalny-kolor.jpg

Podziel się:

Zajrzyj również na strony naszych projektów

Polish Modern Glass ArtZielony Dom