Aktualności

Fundacja WyspArt - Zakończenie projektu Uszy szeroko otwarte

2020-12-09

Zakończenie projektu Uszy szeroko otwarte

Zakończyliśmy realizację projektu USZY SZEROKO OTWARTE w ramach programu Kultura Dostępna.
Celem zadania było dostosowanie merytoryczne oferty kulturalnej i  edukacyjnej – koncerty on-line Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie - dla dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie.

Poprzez realizację projektu udostępniliśmy narodowe wytwory kultury niematerialnej osobom niewidomym oraz niedowidzącym, tym samym wyrównując szanse w dostępie do kultury. Pobudziliśmy naszych beneficjentów do aktywności i kreatywności, wyrażania własnej ekspresji twórczej.

Podczas warsztatów plastycznych uczestnicy projektu wykreowali swoje humorystyczne impresje na temat dzieł sztuki niematerialnej, poznanych podczas koncertów. Efekty zmagań z materią plastyczną zaprezentowaliśmy na wystawie podsumowującej projekt.

Uczestnicy projektu zapoznali się z cyklem koncertów symfonicznych będących mozaiką stylów i form muzycznych, wprowadzających młodą widownię w świat muzyki od klasyki do czasów współczesnych.

Beneficjenci zgłębili podstawowe zagadnienia związane z plastycznymi środkami wyrazu, takie jak: faktura, bryła, kompozycja oraz perspektywa. Podczas warsztatów plastycznych prowadzonych przez artystów, zdobytą wiedzę wykorzystywali do działań twórczych. Powstałe prace plastyczne inspirowane wysłuchanymi koncertami zostały zaprezentowane na zakończenie projektu w postaci wystawy w przestrzeni publicznej w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie.

https://www.rajska.info/uszy-szeroko-otwarte

Założeniem warsztatów plastycznych było wykorzystanie HUMORU do interpretacji, opisywania dzieł sztuki niematerialnej. Podejście z dystansem, przymrużeniem oka pozwoliło na "oswojenie" kultury wysokiej i zmniejszenie dystansu do instytucji kulturalnych.

Uczestnicy warsztatów stali się aktywnymi odbiorcami sztuki, doświadczając jej w nowy, alternatywny sposób. Projekt miał na celu wspieranie kreatywności w relacji widz (niepełnosprawny) dzieło sztuki.


 Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

  mkidn-01-cmyk2.jpgPartnerzy:

 
Fundacja Szansa dla Niewidomych

 

HELP miesięcznik tyflorehabilitacyjny

 
Stowarzyszenie "Dobrze"

 

Zespół Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących”

 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie


niepelnosprawni.pl

Podziel się:

Zajrzyj również na strony naszych projektów

Polish Modern Glass ArtZielony Dom