Aktualności

Fundacja WyspArt - Odnawialne źródła energii

2020-07-31

Odnawialne źródła energii

Powstaje pierwszy w Polsce portal o naturalnej architekturze i sztuce przeznaczony dla dzieci i młodzieży- dzisiaj dział


Naturalna Architektura
- Odnawialne źródła energii :

Od najdawniejszych czasów ludzie wykorzystywali przyrodę – wiatr i wodę – do uzyskiwania energii. Budowano wiatraki do nawadniania pól i do mielenia mąki. Powstawały napędzane wodą młyny do produkcji przemysłowej. Najwięcej wynalazków powstało w XIX wieku, skonstruowano wówczas pierwszą maszynę-turbinę do produkcji prądu. Zaczęto budować małe elektrownie wodne spiętrzające wodę. Potem budowano wysokie tamy na dużych rzekach z elektrowniami dostarczającymi prąd wielkim miastom i zakładom przemysłowym. Inne wielkie elektrownie spalały węgiel i ropę naftową (nieodnawialne źródła energii), aby uzyskać prąd. Te paliwa kopalne powoli się wyczerpują i od kilkudziesięciu lat budowane są nowe konstrukcje, które pozyskują energię z przyrody.
Wzrost cen energii pochodzącej ze spalania węgla i ropy naftowej, zmniejszanie się ich zasobów na Ziemi i zanieczyszczenie środowiska to powód zainteresowania ludzi i przemysłu odnawialnymi źródłami energii. Wykorzystują one moc wody, słońca i wiatru, ciepła w głębi ziemi (geotermia), a także fal morskich. Ponadto ostatnio wykorzystuje się także śmieci (odpadki organiczne z wysypisk lub szybko rosnące rośliny), aby po spaleniu uzyskać energię elektryczną – to biopaliwo i biomasa – lub uzyskać gaz powstający z gnijących odpadów.


2020-nck-dofinans-kulturawsieci-rgb-pion.jpg

 

Partnerzy:Ogólnopolskie Stowarzyszenie Budownictwa Naturalnego

Stowarzyszenie "Dobrze"

Szkoła Podstawowa im. ks. S. Konarskiego w Wielkiej Wsi

Podziel się:

Zajrzyj również na strony naszych projektów

Polish Modern Glass ArtZielony Dom