Aktualności

Fundacja WyspArt - Trwa rekrutacja do projektu cudnie

2017-05-05

Trwa rekrutacja do projektu cudnie

Projekt CUDNIE to działanie skierowane do osób niewidomych i niedowidzących z południowej Polski, skupionych wokół Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Niedowidzących w Krakowie.

 
Celem zadania jest propagowanie i promocja twórczości plastycznej osób z dysfunkcją wzroku.
Jednocześnie zadanie tworzy warunki sprzyjające dostępności do oferty kulturalnej, wpisuje
się w proces kształtowania nawyku świadomej i krytycznej percepcji sztuki oraz budowania poczucia, że jest ona stałym i nieodzownym elementem życia zarówno twórców prac plastycznych jak i odbiorców wystawy.


Uczestnikami WYSTAWY mogą być wszystkie osoby z dysfunkcją wzroku uprawiające twórczość
plastyczną. Inspiracją prac przygotowywanych na wystawę będzie MUZYKA . W opisie prac znajdzie się konkretny utwór muzyczny, którym zainspirował się młody artysta. Technika, wielkość prac są dowolne. Każdy z uczestników może zgłosić do WYSTAWY jedną pracę .


Profesjonalne jury na podstawie nadesłanych/dostarczonych prac wybierze te, które będą kwalifikowały się do wystawy. Uczestnicy nadsyłają i odbierają prace na koszt własny. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego zatrzymania prac. Udział w WYSTAWIE stanowi równoczesną zgodę na nieodpłatną popularyzację i promocję prac w kraju i za granicą.

Organizatorzy zastrzegają sobie również prawo do bezpłatnej publikacji prac. W trakcie przygotowywania prac na WYSTAWĘ odbędą się aktywizujące spotkania z artystami pracującymi w różnych technikach i z różnymi materiałami.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

mkidn-01-cmyk2.jpg


Partnerzy i patroni medialni projektu:


Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych
i Niedowidzących w Krakowie

Radio RMF Classic- współpraca redakcyjna


classic-logo3-rgb.jpg

Stowarzyszenie Artystyczne Otwarta Pracownia

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji

Fundacja Integracja

integracja-logo-male.gif

Niepełnosprawni.pl

niepelnosprawnipl-2014-rgb.jpg

Podziel się:

Zajrzyj również na strony naszych projektów

Polish Modern Glass ArtZielony Dom