Wyspart - aktualno¶ci aktualno¶ci
aktualno¶ci
Wyspart - polski Wyspart - wybуr jezyka/language choice Wyspart - english Wyspart
zielony-dom-na-ludowo
ZIELONY DOM NA LUDOWO
(dodano 24 czerwca 2019)

Kontynuujemy prace nad  dalszymi budynkami  w wiejskiej zagrodzie. Dzieci wysÅ‚uchaÅ‚y z uwagÄ… krótkiego wykÅ‚adu o spichrzach, oborach, stajniach, chlewikach, kurnikach w maÅ‚ych gospodarstwach i we dworach. Na zdjÄ™ciach zobaczyÅ‚y zarówno budynki ze skansenów, zdjÄ™cia archiwalne obiektów nieistniejÄ…cych  jak też niszczejÄ…ce konstrukcje z MaÅ‚opolski.
Na koÅ„cu naszej pracy,  dzieci majÄ… zaprojektować wspóÅ‚czesny dom na tradycyjnych dawnych formach budownictwa dlatego wykÅ‚ad i zdjÄ™cia posÅ‚użyÅ‚y do pokazania jak teraz architekci i osoby pasjonujÄ…ce siÄ™ starymi budynkami adaptujÄ…  stare budowle. Szczególnie obory i stodoÅ‚y sÄ… przebudowywane na różne cele: na domy weselne, na mieszkania, na gospodarstwa agroturystyczne, hotele, muzea. Wiele osób decyduje siÄ™ na nowy projekt domu, ale w stylu i w jej proporcjach starej stodoÅ‚y. PowstajÄ… uznane i nagradzane projekty.
ZaczÄ™liÅ›my zatem budowÄ™ budynków gospodarskich. Na konstrukcji drewnianej (wykaÅ‚aczki) powstaÅ‚y sÅ‚upy z plasteliny, nadproża i wieÅ„ce zostaÅ‚y  zrobione  z kartonowych kÄ…towników. Dwuspadowe dachy z kartonu przykryÅ‚y  piÄ™kne budyneczki: kurniki, chlewiki, stajnie. W Å›rodku byÅ‚y kury, Å›winki, konie, kogut, siano i obrok dla zwierzÄ…t.  Wszystkiego pilnowaÅ‚ barczysty gospodarz. Jutro powstanie zagroda z domem mieszkalnym, dzisiejszymi budynkami, sadem i ogrodem.


Dofinansowano ze Å›rodków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu EtnoPolska 2019.

nck-etnopolska-2019-mono.jpg

Partnerzy:

 

Gmina Wielka WieÅ›

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi

Szkoła Podstawowa im. ks. S. Konarskiego w Wielkiej Wsi

Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej Wsi

Wiadomości Wielkiej Wsi