Wyspart - aktualno¶ci aktualno¶ci
aktualno¶ci
Wyspart - polski Wyspart - wybуr jezyka/language choice Wyspart - english Wyspart
warsztaty-w-plenerze
WARSZTATY W PLENERZE
(dodano 23 października 2019)

Spotkaliśmy się przy domku ze słomy i gliny w Prądniku Korzkiewskim z dziećmi z Ośrodka przy ul. Tynieckiej w Krakowie. Tutaj czekały na dzieci pędzle i farby, rozrobiona glina i ceramika do naklejania na ścianę.
Najpierw wszystkie dzieci chciaÅ‚y zobaczyć domek w Å›rodku. Zaczęło siÄ™ zwiedzanie szczególnie antresoli z hamakiem i pufami. OglÄ…danie wyposażenia domku czyli taboretów przez nich pomalowanych, tablic z przykÅ‚adami budownictwa naturalnego oraz stoÅ‚u i Å‚awy – ostrożnie, bo byÅ‚y Å›wieżo pomalowane przez poprzedniÄ… grupÄ™ dzieci z Wielkiej Wsi.
Potem przystÄ…piliÅ›my do pracy. Niewielu chÄ™tnych byÅ‚o do tynkowania glinÄ…, ale parÄ™ osób spróbowaÅ‚o. NajwiÄ™cej dzieci jednak malowaÅ‚o elewacjÄ™. Kilku ochotników doklejaÅ‚o ceramikÄ™ wewnÄ…trz.
Czas nam szybko minÄ…Å‚, byÅ‚o dużo sprzÄ…tania, noszenia wody z rzeczki PrÄ…dnik do mycia rÄ…k, mycia pÄ™dzli i chowania do domu wszystkich rzeczy, których używaliÅ›my.

Do wszystkich zdarzeÅ„ zostaÅ‚y utworzone strony na facebook’u:

Wielka WieÅ›    https://www.facebook.com/zielony.dom.96
Tyniecka             https://www.facebook.com/zielony.domek.359
Konfederacka    https://www.facebook.com/zielony.domm.9


Dofinansowano ze Å›rodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzÄ…cych z Funduszu Promocji Kultury

mkidn-01-cmyk2.jpg

Partnerzy i patroni medialni projektu:

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych
i NiedowidzÄ…cych w Krakowie


Gmina Wielka WieÅ›


Szkoła Podstawowa im. ks. S. Konarskiego w Wielkiej Wsi

 
Radio RMF Classic- wspóÅ‚praca redakcyjna


Kulturatka.pl


Fundacja Szansa dla Niewidomych


Magazyn Integracja