Wyspart - aktualno¶ci aktualno¶ci
aktualno¶ci
Wyspart - polski Wyspart - wybуr jezyka/language choice Wyspart - english Wyspart
warsztaty-na-temat-zielonej-architektury
SPOTKANIA Z ZIELONÄ„ ARCHITEKTURÄ„
(dodano 3 lipca 2015)

W ramach projektu ZIELONY DOM CZYLI SPOTKANIA NATURY ZE SZTUKĄ odbyły się przed wakacjami wykłady i warsztaty praktyczne w Prądniku Korzkiewskim.

SpotkaliÅ›my siÄ™ z uczniami ze SzkóÅ‚ Podstawowych z Modlnicy, BiaÅ‚ego KoÅ›cioÅ‚a i BÄ™bÅ‚a.
Dzieci i mÅ‚odzież wzięły udziaÅ‚ w wykÅ‚adzie oraz warsztatach praktycznych. WykÅ‚ady dotyczyÅ‚y sztuki budowania/projektowania z użyciem naturalnych surowców. Domy ze sÅ‚omy, tynkowane glinÄ…, które pojawiajÄ… siÄ™ w Polsce to powrót do korzeni i ekologicznego myÅ›lenia o wspóÅ‚czesnej architekturze. W rezultacie uczestnicy projektu poznali piÄ™knÄ… architekturÄ™, peÅ‚nÄ… urzekajÄ…cej prostoty, wykorzystujÄ…cÄ… naturalne surowce. Zdobyli informacjÄ™ o tym jak wyglÄ…daÅ‚y domy budowane na wsi kiedyÅ› i czym różniÄ… siÄ™ od tych powstajÄ…cych dzisiaj, co to jest ekologiczna ARCHITEKTURA, jakie daje korzyÅ›ci Å›rodowisku i ludziom mieszkajÄ…cym w zdrowych domach.
Beneficjenci zapoznali się z przykładami naturalnej architektury na całym świecie. W czasie zajęć praktycznych uczniowie zgłębiali tajniki tynkowania z użyciem gliny i słomy.

ZajÄ™cia praktyczne  odbywajÄ… siÄ™ w PrÄ…dniku Korzkiewskim, tynkowany jest  domek wybudowany w poprzednich latach z drewna, sÅ‚omy i gliny.

logo-zielony-dom.jpg

Dofinansowano ze Å›rodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

mkidn-01-cmyk2.jpg


Partnerzy i patroni medialni projektu:

Gmina Wielka WieÅ›
Szkoła Podstawowa im. ks. S. Konarskiego w Wielkiej Wsi
Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w Białym Kościele
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących
Stowarzyszenie MiÅ‚oÅ›ników Doliny PrÄ…dnika

Stowarzyszenie "Ceramika bez granic"
Platforma Kultury portal Narodowego Centrum Kultury
Dziennik Polski
Radio RMF Classic