Wyspart - aktualno¶ci aktualno¶ci
aktualno¶ci
Wyspart - polski Wyspart - wybуr jezyka/language choice Wyspart - english Wyspart
UCZESTNICY ZOSTALI WYBRANI
(dodano 1 czerwca 2020)

Do udziaƂu w projekcie "SZAFIROWA PRACOWNIA" WYSPIAƃSKIEGO zakwalifikowaƂy się trzy grupy odbiorców:

- dzieci z klasy 4 ze SzkoƂy Podstawowej im. ks. S. Konarskiego w Wielkiej Wsi,

- dzieci z klasy 3 b ze SzkoƂy Podstawowej nr 34 im. ObroƄców Poczty Polskiej w GdaƄsku, w Krakowie,

- uczestnicy ƚrodowiskowego Domu Samopomocy Caritas Archidiecezji Krakowskiej.

 Gratulujemy i cieszymy sie na spotkania i warsztaty :)

 

"SZAFIROWA PRACOWNIA" WYSPIAƃSKIEGO to dwuletnie zadanie o charakterze integracyjnym gdzie trzy grupy odbiorców - dzieci i mƂodzieĆŒ z terenów wiejskich, osoby niepeƂnosprawne oraz dzieci ze szkóƂ maƂopolski będą wspólnie tworzyć swoje dzieƂa, jednoczeƛnie poznając twórczoƛć StanisƂawa WyspiaƄskiego.
Dofinansowano ze ƛrodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury,
uzyskanych z dopƂat ustanowionych w grach objętych monopolem paƄstwa, zgodnie art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

mkidn-01-cmyk2.jpg

Partnerzy:Stowarzyszenie "Dobrze"

SzkoƂa Podstawowa im. ks. S. Konarskiego w Wielkiej Wsi

SzkoƂa Podstawowa nr 34 im. ObroƄców Poczty Polskiej w GdaƄsku,
w Krakowie

ƚrodowiskowy Dom Samopomocy Caritas Archidiecezji Krakowskiej

KULTURATKA.PL

HELP miesięcznik tyflorehabilitacyjny

niepelnosprawni.pl