Wyspart - aktualno¶ci aktualno¶ci
aktualno¶ci
Wyspart - polski Wyspart - wybуr jezyka/language choice Wyspart - english Wyspart
techniki-budowania
TECHNIKI BUDOWANIA
(dodano 3 sierpnia 2020)

Powstaje pierwszy w Polsce portal o naturalnej architekturze i sztuce przeznaczony dla dzieci i mÅ‚odzieży- dzisiaj kolejny dziaÅ‚  TECHNIKI BUDOWANIA :

Techniki budowy domów z materiaÅ‚ów naturalnych nie zmieniÅ‚y siÄ™ bardzo od czasów sprzed kilkuset lat. Domy z gliny, drewna i kamieni buduje siÄ™ podobnie jak dawniej, zmieniÅ‚y siÄ™ tylko narzÄ™dzia. SÅ‚omiane budynki powstajÄ… dopiero od stu lat, a sposoby ich budowania caÅ‚y czas sÄ… udoskonalane. We wszystkich budynkach projektanci dbajÄ… o ich energooszczÄ™dność. Można jÄ… także uzyskać, budujÄ…c domy w nowej technice betonu konopnego. TechnikÄ… mieszanÄ… budowania z materiaÅ‚ów naturalnych i odpadowych sÄ… ziemianki – tzw. earthshipy. DodatkowÄ… ciekawostkÄ… jest wykorzystanie w budownictwie papieru.

2020-nck-dofinans-kulturawsieci-rgb-pion.jpg

Partnerzy:Ogólnopolskie Stowarzyszenie Budownictwa Naturalnego

Stowarzyszenie "Dobrze"

Szkoła Podstawowa im. ks. S. Konarskiego w Wielkiej Wsi