Wyspart - aktualno¶ci aktualno¶ci
aktualno¶ci
Wyspart - polski Wyspart - wybуr jezyka/language choice Wyspart - english Wyspart
pierwsze-spotkanie-z-artysta-ceramikiem-w-ramach-projektu-cudnie
PIERWSZE SPOTKANIE Z ARTYSTÄ„ CERAMIKIEM
(dodano 1 czerwca 2017)

Na pierwszym piÄ™trze przy ulicy MikoÅ‚ajskiej odbyÅ‚o siÄ™ pierwsze z czterech spotkaÅ„ w ramach zadania „CUDNIE”.  Projekt ten jest skierowany do osób niewidomych i niedowidzÄ…cych z poÅ‚udniowej Polski, skupionych wokóÅ‚ Specjalnego OÅ›rodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i NiedowidzÄ…cych w Krakowie. Po cyklu spotkaÅ„ aktywizujÄ…cych z profesjonalnymi artystami dzieci i mÅ‚odzież z dysfunkcjÄ… wzroku przygotujÄ… swoje kreacje artystyczne. Wystawa popularyzujÄ…ca prace mÅ‚odych twórców bÄ™dzie jednoczeÅ›nie spotkaniem integracyjnym z widzÄ…cÄ… częściÄ… odbiorców - autorzy prac bÄ™dÄ… przewodnikami swoich widzÄ…cych koleżanek i kolegów.

Podczas pierwszego spotkania uczestnicy zostali wprowadzeni w Å›wiat ceramiki. Czym jest glina ? Jak siÄ™ jÄ… wydobywa ? Jakie sÄ… rodzaje gliny ? Jak ulepić miskÄ™, kubek czy rzeźbÄ™ ? Czym różni siÄ™ angoba od szkliwa ? WiÄ™kszość uczestników spotkania po raz pierwszy zetknęła siÄ™ z ceramikÄ…, zatem  z zaciekawieniem sÅ‚uchali, dotykali, oglÄ…dali.  Wszyscy również zgodzili siÄ™, że glina jest wspaniaÅ‚ym materiaÅ‚em aby spróbować za jej pomocÄ… uchwycić i urzeczywistnić emocje i pomysÅ‚y, które pojawiajÄ… siÄ™ w ich gÅ‚owach. W skupieniu wysÅ‚uchaliÅ›my kilku utworów muzycznych, które majÄ… stać siÄ™ inspiracjÄ… ... z niecierpliwoÅ›ciÄ… czekamy na finaÅ‚ projektu.  
 
Dofinansowano ze Å›rodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


mkidn-01-cmyk2.jpg

Partnerzy i patroni medialni projektu:

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych
i NiedowidzÄ…cych w Krakowie

Radio RMF Classic- wspóÅ‚praca redakcyjna


classic-logo3-rgb.jpg

Stowarzyszenie Artystyczne Otwarta Pracownia

Stowarzyszenie PrzyjacióÅ‚ Integracji

Fundacja Integracja

integracja-logo-male.gif
Niepełnosprawni.pl

niepelnosprawnipl-2014-rgb.jpg