Wyspart - aktualno¶ci aktualno¶ci
aktualno¶ci
Wyspart - polski Wyspart - wybуr jezyka/language choice Wyspart - english Wyspart
ludowa-architektura-w-wielkiej-wsi
LUDOWA ARCHITEKTURA W WIELKIEJ WSI
(dodano 18 czerwca 2019)

Dzisiaj dzieci obejrzaƂy rejestr budowli z wƂasnych wsi: Czajowic, Szyc, BębƂa/Będkowic i Wielkiej Wsi. ByƂy mile zdziwione, ĆŒe stare, drewniane czy murowane z wapienia domy to są zabytki. Wiele razy mijaƂy je idąc do szkoƂy, wiele stoi w ich sąsiedztwie albo widziaƂy je gdy odwiedzaƂy swoje rodziny w innych wsiach. Zabytków zostaƂo niewiele, bo na ok. 600-800 domów we wsi zostaƂo 4-6 obiektów. Są to miejsca czasami dobrze utrzymane, czasami niezamieszkaƂe z zaniedbanym dachem, czasem trwaƂe ruiny jak mury zamku przy drodze do Olkusza. Samo zobaczenie tych budowli i uƛwiadomienie sobie, ĆŒe to obraz ich dawnej wsi byƂo bardzo oĆŒywcze i nadaƂo zupeƂnie inny sens patrzenia na stare domki. Wiele z nich okrzykami zdziwienia i satysfakcji wskazywaƂo na znane sobie miejsca.
PrzyszƂa zatem pora na uchwycenie cech charakterystycznych starych domów: proporcji wysokoƛci ƛcian do powierzchni domów, charakterystycznych dwuspadowych dachów (kąt nachylenia poƂaci ok. 45 st, a nie 60), maƂych okien i drzwi z gankami, podcienia, wykoƄczenia szczytów ƛcian.
Przeszliƛmy do klejenia modeli z dwuspadowym dachem w skali 1:10. Dzieci byƂy bardzo przejęte i z uwaĆŒnoƛcią rysowaƂy odpowiednie wysokoƛci ƛcian, poƂacie dachowe i nauczyƂy się jak konstruować takie domki. To byƂa radoƛć gdy je razem zestawiliƛmy i pierzeja wiejskiej ulicy powstaƂa w przestrzeni.


Dofinansowano ze ƛrodków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu EtnoPolska 2019.

nck-etnopolska-2019-mono.jpg

Partnerzy:

 

Gmina Wielka Wieƛ

Gminny Oƛrodek Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi

SzkoƂa Podstawowa im. ks. S. Konarskiego w Wielkiej Wsi

Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej Wsi

Wiadomoƛci Wielkiej Wsi