Wyspart - aktualno¶ci aktualno¶ci
aktualno¶ci
Wyspart - polski Wyspart - wybуr jezyka/language choice Wyspart - english Wyspart
kik-czyli-krakowski-inkubator-kultury-ii
KIK CZYLI KRAKOWSKI INKUBATOR KULTURY II
(dodano 10 lipca 2016)

Trwa projekt skierowany do mieszkaƄców powiatu krakowskiego, gmin wiejskich i wiejsko- miejskich.
Jego celem jest wzmocnienie pozycji i wzrost skutecznoƛci dziaƂania lokalnych liderów i animatorów, podejmujących dziaƂania na rzecz swoich spoƂecznoƛci. W procesie rekrutacji zostaƂo wyƂonionych 10 inicjatyw i ich liderów – osób posiadających koncepcję dziaƂania na rzecz swojego ƛrodowiska.
Uczestnicy biorą udziaƂ w programie, dzięki któremu przede wszystkim zrealizują swoje pomysƂy na zmianę w ƛrodowisku.

Równolegle ze spotkaniami i warsztatmi prowadzony jest indywidualny tutoring. Konsultacje odbywają się w siedzibie fundacji oraz w terenie, w miejscu gdzie będzie realizowany projekt. Spotkania z tutorami sƂuĆŒÄ… przede wszystkim wsparciu osobistego rozwoju uczestnika, jako lidera w danym ƛrodowisku – wzmocnieniu jego pozycji, siƂy oddziaƂywania, skutecznoƛci dziaƂania.

Projekt wspóƂfinansowany ze ƛrodków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 

2015-logo-fio-v1.jpg