Wyspart - aktualno¶ci aktualno¶ci
aktualno¶ci
Wyspart - polski Wyspart - wybуr jezyka/language choice Wyspart - english Wyspart
gryzonie-z-wielkiej-wsi
GRYZONIE Z WIELKIEJ WSI
(dodano 13 stycznia 2016)

Z radoƛcią, po dƂuĆŒszej przerwie spotkaliƛmy się w Szkole Podstawowej w Wielkiej Wsi. W ramach projektu ZIELONY DOM odbyƂy się kolejne warsztaty ceramiczne.
W pierwszej częƛci spotkania „PszczoƂy i ich domy” nabraƂy kolorów, a kiedy ostatnia pomalowana angobami pszczoƂa wylądowaƂa w kartonowym pudeƂku, dzieciaki wspólnie zaczęƂy zastanawiać się, jak zrealizować temat „Gryzonie”.
Po krótkiej burzy mózgów wszyscy z zapaƂem zabrali się do twórczej pracy.
Zobaczcie sami, co z tego wyszƂo …

https://www.facebook.com/153100768155701/posts/763105323821906/

18.05.2015-zielony-dom.jpg

Dofinansowano ze ƛrodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

mkidn-01-cmyk2.jpg

Partnerzy i patroni medialni projektu:

Gmina Wielka Wieƛ
SzkoƂa Podstawowa im. ks. S. Konarskiego w Wielkiej Wsi
Gimnazjum im. ks. Jana Twardowskiego w BiaƂym Koƛciele
Specjalny Oƛrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i SƂabowidzących
Stowarzyszenie MiƂoƛników Doliny Prądnika

Stowarzyszenie "Ceramika bez granic"
Platforma Kultury portal Narodowego Centrum Kultury
Dziennik Polski
Radio RMF Classic