Wyspart - aktualno¶ci aktualno¶ci
aktualno¶ci
Wyspart - polski Wyspart - wybуr jezyka/language choice Wyspart - english Wyspart
dom-marzen-szkole-na-konfederackiej
DOM MARZEŃ W SZKOLE NA KONFEDERACKIEJ
(dodano 25 października 2018)

Kolejne spotkanie w Szkole Podstawowej przy ul. Konfederackiej upÅ‚ynęło pod znakiem wytężonej pracy nad modelem wymarzonego domu. Narysowane na poprzednich zajÄ™ciach projekty domów posÅ‚użyÅ‚y teraz do powstania przestrzennego modelu.
Zadanie okazaÅ‚o siÄ™ nieÅ‚atwe. Wielu uczniów nie umiaÅ‚o poradzić sobie z „budowaniem”. Rysunek pÅ‚aski okazaÅ‚ siÄ™ być prosty, podniesienie go na wysokość i zobaczenie przestrzeni domu, wielkoÅ›ci pomieszczeÅ„, odpowiednich proporcji Å›cian do wielkoÅ›ci drzwi i okien sprawiaÅ‚o trudnoÅ›ci. MateriaÅ‚ami do budowy modelu byÅ‚y kolorowe bristole i papiery, kleje, lepce, zszywacze, sztywne tekturki jako podÅ‚oże. 
Modele miaÅ‚y różne kolory, wiele byÅ‚o zupeÅ‚nie biaÅ‚ych, Å›ciany w nich bÄ™dÄ… dopiero kolorowane bÄ…dź farbami, bÄ…dź bibuÅ‚Ä… czy kolorowym papierem. PojawiÅ‚y siÄ™ też okna i drzwi. W wielu pomieszczeniach okna stanowiÅ‚y wyjÄ…tek, dopiero wytÅ‚umaczenie na czym polega odpowiednie doÅ›wietlenie pokoju skutkowaÅ‚o „doprojektowaniem” dodatkowych okien. DostÄ™pne wzory matematyczne stosowane w architekturze sÄ… skomplikowane dla dzieci z IV klasy, ale przykÅ‚ad zasÅ‚oniÄ™cia okien w klasie i pozostawienia tylko jednego okna do pracy zrozumieli wszyscy.  Okna i drzwi byÅ‚y wycinane lub malowane, pojawiÅ‚y siÄ™ już dachy, które bÄ™dÄ… otwierane, aby zaprezentować wnÄ™trze domku.
Zajęcia odbywają się w ramach projektu "ZIELONY DOM w dobrym guście".

Dofinansowano ze Å›rodków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzÄ…cych z Funduszu Promocji Kultury

mkidn-01-cmyk2.jpg

Partnerzy i patroni medialni projektu:

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych
i NiedowidzÄ…cych w Krakowie


Gmina Wielka WieÅ›


Szkoła Podstawowa im. ks. S. Konarskiego w Wielkiej Wsi

 

Radio RMF Classic- wspóÅ‚praca redakcyjna


15-lat-rmf-classic-logo-na-bialym.jpg


kulturatka-kolor.jpg


Fundacja Szansa dla Niewidomych

20140819140700-0-fundacja-nowe-logo.jpg
 

Magazyn Integracja
 
integracja-logo-male.gif

Niepelnosprawni.pl
niepelnosprawnipl-2014-rgb.jpg